Regulamin sprzedaży biletów w systemie dystrybucji przez BiletProsze.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Obecny Regulamin odnosi się do sprzedaży biletów w systemie BiletProsze.pl.
 2. Sprzedaż biletów w systemie BiletProsze.pl jest prowadzona przez firmę:
  IMTLAB Łukasz Pajda
  z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Strączkowa 43, 52-214 Wrocław
  NIP: 8942920302
  Adresy poczty elektronicznej: Kontakt@BiletProsze.pl
 3. Na Kupujących mogą być nakładane dodatkowe obowiązki nieujęte w obecnym Regulaminie, a wymienione w Regulaminach Organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym imprez).
 4. Zakup na stronie http://BiletProsze.pl biletów oznacza jednoczesną akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu.
 5. Zakup biletów realizowany jest przy pomocy przelewu elektronicznego.
 6. Zakupiony bilet jest dokumentem upoważniającym do brania udziału w wydarzeniu go dotyczącym.
 7. Bilet można wykorzystać tylko raz i podlega on weryfikacji przy wejściu na wydarzenie oraz może być on sprawdzany wyrywkowo w trakcie trwania wydarzenia.
 8. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia tylko jedną osobę.
 9. Bilet który został skopiowany bądź przerobiony w jakikolwiek sposób jest nieważny.
 10. Bilet który posiada zniszczony kod uniemożliwiający jego weryfikację jest nieważny.
 11. Pula biletów w trakcie sprzedaży przez BiletProsze.pl może być zwiększana lub zmniejszana o czym BiletProsze.pl informuje na stronie głównej z wyprzedzeniem.

II Sprzedaż

 1. Pomiędzy BiletProsze.pl a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży w chwili dokonania wymaganych procedur zakupu biletów na stronie http://BiletProsze.pl:
  1. wybrania przez Kupującego interesującego go biletu oraz podania w ciągu 10 minut od wykonania powyższej czynności, niezbędnych danych tj. imienia, nazwiska, nr. telefonu, maila oraz wskazania metody płatności - potrzebnych do wygenerowania biletu.
  2. dokonania zapłaty przez Kupującego za zamówienie, na wartość, którą opiewa. Pieniądze muszą zostać zaksięgowane na koncie BiletProsze.pl w ciągu 48 godzin. Kupujący musi upewnić się, że płatność za pomocą banku którego ja wykonuję będzie zaksięgowana w ciągu 48 godzin. W przypadku przekroczenia tego czasu rezerwacja zostanie anulowana a środki wrócą na konto Kupującego w ciągu 48 godzin.
  3. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji, która dostępna będzie w panelu zamówienia, do którego Kupujący dostanie się za pomocą loginu (tj. maila podanego przez Kupującego) oraz hasła (tj. czterocyfrowego pinu wysłanego na podanego maila i smsem na wskazany numer telefonu).
 2. Bilety wysyłane są na podanego przez Kupującego e-maila oraz są widoczne w panelu zamówienia.
 3. Kupujący otrzyma bilet w formie elektronicznej umożliwiający jego wydrukowanie. Bilet ten powinien zostać wydrukowany na białym papierze w rozmiarze A4.
 4. Płatności w systemie BiletProsze.pl obsługiwane są przez system Tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.

III Odwołanie wydarzenia / Zwroty

 1. Organizator poszczególnego wydarzenia - ponosi odpowiedzialność za decyzje - względem osoby, która zakupiła bilet, wynikające z Regulaminu Organizatora dotyczącego wydarzenia.
 2. Organizatorowi przysługuję prawo do:
  1. odwołania wydarzenia,
  2. udzielenia odszkodowania lub rekompensaty z tytułu odwołania wydarzenia,
  3. odmówienia wstępu na wydarzenie oraz prawo do żądania opuszczenia wydarzenia,
  4. zmiany programu wydarzenia oraz do zmiany miejsca posiadaczowi biletu, na zasadach określonych w Regulaminach dotyczących wydarzenia.
 3. W wypadku odwołania wydarzenia, BiletProsze.pl i Organizator będą zobowiązani do zwrotu sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę. O ile Organizator w Regulaminie nie stanowi inaczej.

IV Brak prawa odstąpienia od umowy / reklamacje

 1. Aby dokonać reklamacji należy:
  Wysłać wiadomość na adres e-mail: Kontakt@BiletProsze.pl w treści wpisując:
  1. numer rezerwacji, dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania) wraz z informacją o chęci złożenia reklamacji.
  2. Przy płatności przelewem należy podać numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone środki.
 2. Klient ma 14 dni na złożenie reklamacji od momentu wystąpienia nieprawidłowości.
 3. BiletProsze.pl ustosunkuje się do każdego żądania dotyczącego reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów BiletProsze.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

V Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem BiletProsze.pl deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (http://BiletProsze.pl)
 4. BiletProsze.pl ma prawo dokonywać zmiany w obecnym Regulaminie. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów.
 5. BiletProsze.pl jest Administratorem danych osobowych Kupujących. Dane przez Kupujących podawane są dobrowolnie i przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. BiletProsze.pl przetwarza dane osobowe Kupujących w celu poprawnej realizacji umowy sprzedaży Biletów, dane te są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od BiletProsze.pl lub podmiotów z nim współpracujących zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j, Dz. U. 2013.142 z dnia 03.12.2013 r. z późn. zm.) podając adres e-mail na jaki ta informacja ma być wysyłana
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne.
zamknij

LOGOWANIE

Aby sprawdzić stan swojego zamówienia, podaj numer telefonu lub email, na który dokonano rezerwacji oraz kod pin.